Salut, îți poți crea un cont nou sau te poți autentifica.

Poitica de Rambursare/Anulare

1 Dreptul legal de retragere

 În cazul în care încheiaţi acest Contract în calitate de consumator, aveţi dreptul de a vă retrage din Contract în termen de 14 zile calendaristice, fără a furniza vreun motiv. Perioada de retragere va expira dupa 14 zile calendaristice începand de la ziua la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă indicată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, în posesia fizică a produselor. În cazul în care comandați printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, perioada de retragere expiră după 14 zile calendaristice începând de la ziua la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs. Pentru a vă exercita dreptul de retragere din Contract, puteţi înştiinţa Derya.ro, la adresa: București, B-dul Decebal nr 12, sector 3, prin trimiterea unui e-mail la: office@derya.com sau scriindu-ne prin intermediul formularului de contact, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest Contract, utilizând o declaraţie neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă sau e-mail). Puteţi folosi şi modelul de formular de retragere aşa cum este acesta prevăzut în Anexă, însă nu este obligatoriu să faceţi acest lucru. Pentru a nu depăşi termenul limită pentru retragere, este suficient să ne trimiteţi mesajul dumneavoastră privind exercitarea dreptului dumneavoastră de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

 2.Efectele retragerii

Dacă vă retrageţi din acest Contract, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare la locul de livrare de origine (cu excepţia costurilor adiţionale rezultate din selectarea unei metode de livrare, diferită de livrarea standard oferită de noi), fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care ne-aţi comunicat decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract. Vă vom rambursa sumele utilizând aceeaşi metodă de plată pe care aţi utilizat-o dumneavoastră pentru tranzacţia iniţială. În orice caz, nu veţi suporta niciun comision ca rezultat al acestei rambursări. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem amâna rambursarea până când vom primi înapoi produsele sau până când veţi furniza dovezi că aţi trimis înapoi produsele, în funcţie de care dintre aceste situaţii intervine întâi. Veţi trimite înapoi sau livra produsele curierului trimis de către noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care ne-aţi comunicat retragerea din prezentul Contract. Termenul este respectat dacă trimiteţi înapoi produsele înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice. Dacă nu ne predaţi produsele  sau dacă nu trimiteţi produsele înapoi prin intermediul unui curier trimis de către noi, veţi suporta costurile directe cu returnarea produselor. Dumneavoastră răspundeţi doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor, care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru stabilirea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

2. Dreptul contractual de retragere

 Pe lângă dreptul de retragere recunoscut în mod legal al consumatorilor şi utilizatorilor, menţionat în Articolul de mai sus, vă acordăm un termen de 30 de zile calendaristice de la data Confirmării de expediere pentru returnarea produselor (cu excepţia celor menţionate în Articolul 3 de mai jos, în cazul cărora dreptul de anulare este exclus). În cazul în care trimiteţi înapoi produsele în termenul contractual prevăzut de dreptul de retragere, dar după ce perioada legală a expirat (a se vedea articolul 1. de mai sus), vi se va rambursa numai suma plătită pentru produsele în cauză. Veţi fi responsabil pentru costurile directe cu returnarea produselor, dacă returnarea nu are loc prin intermediul unui curier trimis de către noi (unde este cazul).

 

3. Nu puteţi anula un Contract al cărui obiect este livrarea oricăruia dintre următoarele produse:

• Produse personalizate

 • CD-uri cu muzică/DVD-uri fără ambalajul lor original

 • Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de dumneavoastră după livrare.

Dreptul dumneavoastră de a anula un Contract se aplică numai produselor care sunt returnate în aceeaşi stare în care le-aţi primit. Vă rugăm să returnaţi orice produs folosind sau incluzând ambalajul său original. Trebuie să ne trimiteţi şi toate cutiile, etichetele, instrucţiunile/documentele (dacă există) şi ambalajele originale împreună cu produsul returnat. Nu se va efectua nicio rambursare dacă produsul a fost folosit după desigilare, dacă nu este în aceeaşi condiţie în care a fost livrat sau dacă este deteriorat. În consecinţă, ar trebui să aveţi grijă rezonabilă de produse cât timp se află în posesia dumneavoastră.

 

RETURNAREA PRODUSELOR

Returnări prin curier

Atunci când returnaţi un produs sau mai multe produse prin intermediul unui curier trimis de noi, trebuie să ne contactaţi folosind formularul web disponibil pe Site, pentru a stabili detaliile pentru ridicarea produsului de la domiciliul dumneavoastră. Trebuie să trimiteţi produsul în acelaşi colet primit.

Optiunea de mai sus nu presupune niciun cost suplimentar pentru dumneavoastră. În cazul în care nu doriţi să folosiţi niciuna dintre metodele gratuite de returnare disponibile, veţi fi responsabil pentru costurile de returnare. Vă rugăm să reţineţi că dacă doriţi să returnaţi produsele cu ramburs, vă putem solicita plata oricărui cost suportat în legătură cu o astfel de returnare. Vom analiza integral produsul returnat şi vă vom informa cu privire la dreptul de a vi se rambursa contravaloarea (dacă acesta există). Costurile de livrare vă vor fi rambursate atunci când vă exercitaţi dreptul de retragere în termenul legal şi când toate produsele din care constă coletul respectiv sunt returnate. Vom efectua rambursarea sumei plătite de dumneavoastră cât mai curând cu putinţă, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în cel mult 14 zile calendaristice de la data la care ne-aţi înştiinţat cu privire la intenţia dumneavoastră de a vă retrage din Contract. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem amâna rambursarea până când vom primi înapoi produsele sau până când veţi furniza dovezi că aţi trimis înapoi produsele, oricare dintre acestea intervine mai întâi. Vă vom rambursa orice sumă primită de la dumneavoastră folosind aceeaşi metodă utilizată de dumneavoastră pentru a efectua plata. Dumneavoastră vă veţi asuma costul şi riscul legate de returnarea produselor în cazul în care nu aţi ales una dintre opţiunile gratuite de returnare, aşa cum se indică mai sus. Dacă aveţi vreun dubiu, vă rugăm să ne contactaţi la office@derya.ro.

4 Returnări de produse defecte În cazul în care consideraţi că produsul nu este conform cu Contractul în momentul livrării, trebuie să ne contactaţi imediat prin intermediul office@derya.ro şi să furnizaţi datele despre produs şi deteriorarea pe care o prezintă. Puteţi returna produsul i înmâna unui curier trimis de noi. O dată ce primim produsul returnat, îl vom analiza integral şi vă vom informa cu privire la dreptul de a vi se înlocui produsul sau de a vi se rambursa contravaloarea (dacă acesta există) printr-un e-mail, într-o perioadă rezonabilă de timp. Rambursarea sau înlocuirea va avea loc cât mai curând cu putinţă, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care v-am confirmat printr-un e-mail că aveţi dreptul la o rambursare sau înlocuire pentru produsul neconform. În cazul în care produsele prezintă orice defect, vă vom rambursa contravaloarea integrală a acestora, precum şi costurile de livrare suportate de dumneavoastră pentru primirea produselor respective. Vă vom rambursa întotdeauna toate sumele folosind aceeaşi metodă utilizată de dumneavoastră pentru a efectua plata (in cazul tranzactiilor online cu cardul sumele achitate vi se vor returnata pe cardul initial de unde s-au primit banii  ). Această prevedere nu vă afectează drepturile legale prevăzute de reglementările în vigoare.

 

Magazin Derya